Doradztwo w biznesie

Świadczymy usługi zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta:

Sprawozdawczość finansowa:

 • Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i NBP
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń i sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń z ZUS

Systemy raportowania wewnętrznego:

 • Sporządzanie sprawozdań i raportów na potrzeby Klienta
 • Przygotowywanie budżetów i planów
 • Kontrolowanie budżetów i planów
 • Sporządzanie analiz finansowych

Pozostałe usługi:

 • Pomoc przy założeniu, zawieszeniu działalności i likwidacji firmy
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych, księgowych i kadrowych
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów i innych procedur wewnętrznych
 • Pomoc w pozyskaniu dofinansowania i dotacji oraz raportowanie programów pomocowych
 • Kontrola należności i zobowiązań