Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy szeroki zakres usług kadro-płacowych:

  • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
  • Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
  • Rejestracja pracowników i rozliczenia z ZUS i US
  • Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców
  • Przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy