Usługi finansowo-księgowe

Oferujemy usługi w języku polskim i angielskim:

Księgi rachunkowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Opracowywanie polityki (zasad) rachunkowości
 • Przygotowywanie zakładowego planu kont
 • Wdrażanie standardów rachunkowości
 • Kontrola przepływów środków pieniężnych, kontrola rozrachunków
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz exportu / importu
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie analiz, budżetów i planów wspierających decyzje biznesowe
 • Obliczanie zobowiązań i należności podatkowych i w stosunku do ZUS sporządzanie ewidencji i deklaracji
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i audytorami wewnętrznymi
 • Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi, ZUS, GUS, NBP.

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz exportu / importu
 • Rozliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji
 • Sporządzanie analiz, prognoz i informacji wspierających decyzje biznesowe
 • Obliczanie zobowiązań i należności podatkowych i w stosunku do ZUS, sporządzanie ewidencji i deklaracji
 • Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi i ZUS.

Ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Kalkulacja podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji rocznej
 • Sporządzanie analiz, raportów i informacji dla Klienta
 • Prowadzenie rejestrów oraz sporządzanie deklaracji VAT.

Inne Usługi

 • Outsourcing funkcji dyrektora finansowego
 • Outsourcing funkcji głównego księgowego
 • Optymalizacja procesów w dziale finansów
 • Rekrutacja personelu księgowego